Politika bezbednosti hraneU našoj ustanovi na prvom mestu su deca, a najbolje rezultate postižemo upravo kroz timski rad i dobru organizaciju zaposlenih. Mi smo internacionalni vrtić, poštujemo individualnost svakog deteta i pri tom vodimo računa o njegovim specifičnim zahtevima ishrane.

 

U skladu sa konceptom našeg rada da roditeljima ponudimo sve na jednom mestu jeste i pružanje usluge ishrane dece, uz adekvatan raspored i pažljiv odabir dečjih obroka.

 

Visoku bezbednost obroka posluženih deci osigurali smo uspostavljanjem sistema menadžmenta bezbednošću hrane saglasno sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 22000:2007, uz njegovo stalno preispitivanje i pobljšavanje, poštovanje važeće zakonske regulative i pravila dobre higijenske i dobre proizvodne prakse.

 

Bezbednost hrane ostvarujemo kroz postavljene ciljeve:

 

  • Visok nivo bezbednosti hrane uz adekvatnu energetsku i nutritivnu vrednost dečjeg obroka
  • Poverenje roditelja u kvalitet i zdravstvenu bezbednost naših obroka
  • Visok nivo kompetentnosti zaposlenih uz stalno profesionalno usavršavanje u oblasti bezbednosti hrane
  • Uspostavljanje dobre komunikacije unutar ustanove u cilju osiguranja bezbedne hrane
  • Uspostavljanje dobre eksterne komunikacije sa isporučiocima, poslovnim partnerima i zainteresovanim organizacijama
  • Obezbeđenje svih potrebnih resursa za efektivno funkcionisanje sistema menadžmenta bezbednošću hrane

 

Rukovodstvo i zaposleni ustanove odgovorno i savesno ispunjavaju svoje obaveze u skladu sa profesionalnom etikom i usmereni su ka ostvarivanju postavljenih ciljeva bezbednosti hrane.

 

Sprovođenjem Politike bezbednosti hrane obezbeđujemo originalnost i konkurentnost u oblasti ishrane dece u predškolskim ustanovama.

 

Politika bezbednosti hrane preispituje se jednom godišnje kako bi se utvrdila njena efektivnost i nalazi se na raspolaganju svim zainteresovanim stranama.


Šta nas izdvaja od drugih

Osnovna polazišta za kreiranje predškolskog programa pored celovitog pristupa detetu uz uvažavanje razvojnih specifičnosti i negovanje igre kao autentičnog načina učenja dece podrazumevaju:

Program

Kombinacija više svetskih priznatih programa implementiranih u jedinstven program Kindergardena

Prostor

Multifunkcionalni prostor koga krase velike prostorije ispunjene dnevnom svetlošću, podeljen na centre interesovanja i opremljen najsavremenijom opremom koja zadovoljava ekološke uslove.

ISO Standardi i ostala priznanja

Kindergarden je već naveliko poznat kao vrtić sa velikim priznanjima i svetskim standardima.Sistem bezbednosti hrane SRPS EN ISO 22000:2007, Sistem kvaliteta SRPS ISO 9001:2015, Zlatna Medalja sa Međunarodnog Sajma Obrazovanja, Eko-vrtić

Naši partneri