Politika kvalitetaU našoj ustanovi na prvom mestu su deca, a najbolje rezultate postižemo upravo kroz timski rad i dobru organizaciju zaposlenih. Mi smo internacionalni vrtić, poštujemo individualnost svakog deteta i u tome smo jedinstveni kao tim.

 

U skladu sa svrhom postojanja Privatne predškolske ustanove KINDERGARDEN koncept našeg rada čini opredeljenje da roditeljima ponudimo sve na jednom mestu.

 

Visok kvalitet naše brige o deci obezbeđen je uspostavljenim sistemom menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, uz njegovo stalno preispitivanje i pobljšavanje i poštovanje važeće zakonske regulative i pravila struke.

 

Jedinstvenu uslugu ostvarujemo kroz postavljene ciljeve:

  • Kvalitetan boravak dece u jedinstvenom prostoru, uz visok kvalitet obrazovanja i zdravstvene preventive
  • Poverenje i povećanje zadovoljstva roditelja kao korisnika naših usluga
  • Visok nivo kompetentnosti zaposlenih uz stalno profesionalno usavršavanje
  • Inovativnost i negovanje bogatstva naših programa, uz primenu modernih sredstava za rad
  • Uspostavljanje dobre komunikacije unutar ustanove u cilju jačanja naše mreže interne podrške
  • Održavanje kvalitetne saradnje sa našim isporučiocima i poslovnim partnerima
  • Obezbeđenje svih potrebnih resursa za efektivno funkcionisanje sistema menadžmenta kvalitetom

 

Rukovodstvo i zaposleni ustanove odgovorno i savesno ispunjavaju svoje obaveze u skladu sa profesionalnom etikom i usmereni su ka ostvarivanju postavljenih ciljeva kvaliteta.

 

Sprovođenjem politike kvaliteta obezbeđujemo originalnost i konkurentnost.

 

Politika kvaliteta ispituje se jednom godišnje da bi se utvrdila njena efektivnost i nalazi se na raspolaganju svim zainteresovanim stranama.


Šta nas izdvaja od drugih

Osnovna polazišta za kreiranje predškolskog programa pored celovitog pristupa detetu uz uvažavanje razvojnih specifičnosti i negovanje igre kao autentičnog načina učenja dece podrazumevaju:

Program

Kombinacija više svetskih priznatih programa implementiranih u jedinstven program Kindergardena

Prostor

Multifunkcionalni prostor koga krase velike prostorije ispunjene dnevnom svetlošću, podeljen na centre interesovanja i opremljen najsavremenijom opremom koja zadovoljava ekološke uslove.

ISO Standardi i ostala priznanja

Kindergarden je već naveliko poznat kao vrtić sa velikim priznanjima i svetskim standardima.Sistem bezbednosti hrane SRPS EN ISO 22000:2007, Sistem kvaliteta SRPS ISO 9001:2015, Zlatna Medalja sa Međunarodnog Sajma Obrazovanja, Eko-vrtić

Naši partneri