BezbednostProstor je namenski napravljen za potrebe vrtića i kao takav je maksimalno bezbedan za boravak dece od najmlađeg uzrasta.

 

U našoj Ustanovi na prvom mestu su deca, a najbolje rezultate postižemo upravo kroz timski rad i dobru organizaciju zaposlenih. Mi smo internacionalni vrtić, poštujemo individualnost svakog deteta i u tome smo jedinstveni kao tim.

 

U skladu sa svrhom postojanja Privatne predškolske ustanove KINDERGARDEN koncept našeg rada čini opredeljenje da roditeljima ponudimo sve na jednom mestu.

 

 

Visok kvalitet naše brige o deci obezbeđen je uspostavljenim sistemom menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, uz njegovo stalno preispitivanje i pobljšavanje i poštovanje važeće zakonske regulative i pravila struke.

 

Svako dete koje boravi u vrtiću je osigurano u slučaju nezgode kod osiguravajuće kuće Delta Generali 24h dnevno, što svima pruža dodatnu sigurnost.

Šta nas izdvaja od drugih

Osnovna polazišta za kreiranje predškolskog programa pored celovitog pristupa detetu uz uvažavanje razvojnih specifičnosti i negovanje igre kao autentičnog načina učenja dece podrazumevaju:

Program

Kombinacija više svetskih priznatih programa implementiranih u jedinstven program Kindergardena

Prostor

Multifunkcionalni prostor koga krase velike prostorije ispunjene dnevnom svetlošću, podeljen na centre interesovanja i opremljen najsavremenijom opremom koja zadovoljava ekološke uslove.

ISO Standardi i ostala priznanja

Kindergarden je već naveliko poznat kao vrtić sa velikim priznanjima i svetskim standardima.Sistem bezbednosti hrane SRPS EN ISO 22000:2007, Sistem kvaliteta SRPS ISO 9001:2015, Zlatna Medalja sa Međunarodnog Sajma Obrazovanja, Eko-vrtić

Naši partneri