IPC CURRICULUMInternacionalni  Predškolski  Program (IPC) Američki internacionalni predškolski program nudi jedinstven set proizvoda i usluga koji promovišu aktivno učenje i efektivnu praksu u učenju. Nastava se odvija na engleskom jeziku po IPC programu i udžbenicima, a celokupan proces prati tim akademskih stručnjaka najuglednijih koledža u Americi.  Program prati uzrast od tri godine a naši vaspitači prolaze kroz IPC obuku.

 

Internacionalni  Predškolski  Program (IPC)  je osnovan da ojača i harmonizuje standarde ranog dečijeg edukovanja i nudi jedinstveni skup produkata i servisa koji promoviše aktivno učenje i efekasnu praksu u podučavanju.

Sa sedištem u Ujedinjenim državama, IPC-ov program  je baziran na objektivnosti i istraživanju i ispunjava standarde postavljene od strane  državnih organa i akreditovanih organizacija. IPC uživa globalno priznanje i u bliskoj je saradnji sa vladama kako bi uneo eventualne ispravke u  programu i na taj način  obezbedio saglasnost lokalnih standarda. Uz pomoć  savetodavnog odbora koji se sastoji  od istomišljenika, konsultanata i akademika, IPC  obezbeđuje visoki kvalitet svih objavljenih materijala.

 

IPC takođe nudi edukaciju za vaspitače nakon čega se stiče IPC-ov sertifikat. Program osnažava osnovne predavačke sposobnosti i uspostavlja neophodne standarde za predavačku praksu u IPC školama.

 

Sa preko 300 članova i predstavljanjem na 6 kontinenata, IPC je učvrstio autoritativnu poziciju na polju internacionalne rane dečije edukacije.

 

Ponosni smo što smo deo IPC tima!

Šta nas izdvaja od drugih

Osnovna polazišta za kreiranje predškolskog programa pored celovitog pristupa detetu uz uvažavanje razvojnih specifičnosti i negovanje igre kao autentičnog načina učenja dece podrazumevaju:

Program

Kombinacija više svetskih priznatih programa implementiranih u jedinstven program Kindergardena

Prostor

Multifunkcionalni prostor koga krase velike prostorije ispunjene dnevnom svetlošću, podeljen na centre interesovanja i opremljen najsavremenijom opremom koja zadovoljava ekološke uslove.

ISO Standardi i ostala priznanja

Kindergarden je već naveliko poznat kao vrtić sa velikim priznanjima i svetskim standardima.Sistem bezbednosti hrane SRPS EN ISO 22000:2007, Sistem kvaliteta SRPS ISO 9001:2015, Zlatna Medalja sa Međunarodnog Sajma Obrazovanja, Eko-vrtić

Naši partneri