Zdravstvena preventivaOsnovni zadaci preventivno-zdravstvene zastite realizuju se u skladu s odredbama Zakona o društvenoj brizi i deci, Zakona o javnom zdravlju i sanitarnom nadzoru. Programom su obuhvaćene aktivnosti za normalan psihofizički razvoj dece, praćenje zdravlja dece kroz svakodnevnu trijažu, rano otkrivanje nepravilnosti u razvoju i preduzimanje mera za korekciju, kao i stvaranje adekvatnih sanitarni-higijenskih uslova i planiranje ishrane dece.


Pored formiranja pozitivnog uticaja na celokupan razvoj dece, boravak u kolektivu podrazumeva potrebu za sprovodjenje dodatnih mera zaštite dece.


Unapredjivanje procesa zdravstvene nege, praćenje procesa pravilne ishrane i raspodele obroka.


Realizacija Programa vaspitanja za zdravlje dece „Zdrav vrtić“


Organizovanje zdravstvene pripreme i pregleda dece pred odlazak na rekreativni odmor. 
 

Realizaciju osnovnih zadataka će se sprovodi kroz saradnju sa GZZZ sa ciljem sagledavanja zdravstveno higijenskih uslova u kojima deca borave i sa privatnom klinikom “DR Ristić” uz redovan obilazak vrtića od strane pedijatra tri puta mesečno.
Redovno se realizuju sistematski I kontrolni pregledi, pregledi fizijatra, kojima se prati rast I razvoj dece.

U toku sistematskih pregleda vrši se kontrola vakcinacije dece i vođenje celokupne zdravstvene dokumentacije 

Medicinska sestra na preventivi je stalno zaposlena u našoj Ustanovi i vodi računa o deci tokom boravka.

Šta nas izdvaja od drugih

Osnovna polazišta za kreiranje predškolskog programa pored celovitog pristupa detetu uz uvažavanje razvojnih specifičnosti i negovanje igre kao autentičnog načina učenja dece podrazumevaju:

Program

Kombinacija više svetskih priznatih programa implementiranih u jedinstven program Kindergardena

Prostor

Multifunkcionalni prostor koga krase velike prostorije ispunjene dnevnom svetlošću, podeljen na centre interesovanja i opremljen najsavremenijom opremom koja zadovoljava ekološke uslove.

ISO Standardi i ostala priznanja

Kindergarden je već naveliko poznat kao vrtić sa velikim priznanjima i svetskim standardima.Sistem bezbednosti hrane SRPS EN ISO 22000:2007, Sistem kvaliteta SRPS ISO 9001:2015, Zlatna Medalja sa Međunarodnog Sajma Obrazovanja, Eko-vrtić

Naši partneri