Programi vaspitno-obrazovnog radaProgram Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 • Vaspitno obrazovni rad sa decom do tri godine
 • Vaspitno obrazovni program sa decom od tri do uključenja u program pripreme za školu
 • Pripremni predškolski program

 

Specijalizovani programi

 

 • IPC nudi jedinstven set proizvoda i usluga koji promovišu aktivno učenje i efektivnu praksu u učenju. Nastava se odvija na engleskom jeziku po IPC programu i udžbenicima, a celokupan proces prate online tim akademskih stručnjaka najuglednijih koledža u Americi.  Program prati uzrast od tri godine a naši vaspitači prolaze kroz IPC obuku.

 

 • NTC program je nastao kao rezultat dugogodišnjih istraživanja u oblasti razvoja kreativnog učenja i razmišljanja.Osnovu NTC programa predstavljaju savremena naučna otkrića iz oblasti neuronauke i pedagogije sa ciljem razvoja kreativnosti i funkcionalnog znanja dece. NTC program karakterišu tri faze sprovođenja. Značajni elementi prve faze su evolutivno podržavajuće aktivnosti koje podrazumevaju kompleksne motoričke aktivnosti poput fine motorike, dinamičke akomodacije oka, rotacije, ravnoteže, kretanja. Drugu fazu NTC programa karakterišu misaone klasifikacije, misaone serijacije i asocijacije. Treća faza predstavlja rad na razvoju divergentnog i konvergentnog mišljenja, kao i funkcionalnog znanja. Ove tri faze NTC programa obuhvataju senzomotorički i kognitivni razvoj deteta. NTC program se sprovodi u 17 država Evrope.

 

Posebni programi

 • Dete u centru sporta

  Naši ciljevi u oblasti fizičkog razvoja su: pravilan rast i razvoj, očuvanje i jačanje zdravlja, postavljanje osnova za pravilan rast i razvoj funkcionalnih i motornih sposobnosti, razvoj pozitivnih osobina i navika, razvoj osnovnih fizičkih svojstava (snage, izdržljivosti, brzine, okretnosti, preciznosti, ravnoteže, pravilnog držanja, korekcije ravnih tabana) i koordinacije.

 

 • Dete u centru saznanja

  Naši ciljevi u oblasti kognitivnog razvoja su: Razumevanje uzročno-posledičnih odnosa i relacija, uočavanje i razumevanje pojava u prirodi, razvijanje svesti o odnosima i uzajamnostima, stvaranje prilika i podsticanje istraživačkih i otkrivačkih aktivnosti.

 

 • Dete u centru komunikacije i stvaralaštva

  Naši ciljevi su: razvijanje i upotreba govora kao sredstva za uspostavljanje i održavanje interakcije i kao sredstva izražavanja, razvijanje sposobnosti verbalizovanja misli i osećanja, upotreba govora u kao sredstva pri razvijanju misaonih procesa, bogaćenje rečnika, podsticanje komunikacionog i dramskog izraza.

   

 • Dete u centru emocija

  Naši ciljevi su: podsticanje izražavanja emocija, razvijanje empatije, razvijanje samopostovanja, razvijanje veština koje doprinose uspešnoj socijalizaciji, razumevanje i usvajanje elementarnih vrednosti neophodnih za život u društvenoj zajednici.

   

 • Dete u centru kulture i umetnosti

  Naši ciljevi su: podsticanje razvoja mašte i kreativnosti, upoznavanje sa kulturnim i umetničkim tvorevinama, razvijanje pozitivnog odnosa prema tradiciji i kulturi drugih naroda, razumevanje procesa očuvanja životne sredine.

 

Šta nas izdvaja od drugih

Osnovna polazišta za kreiranje predškolskog programa pored celovitog pristupa detetu uz uvažavanje razvojnih specifičnosti i negovanje igre kao autentičnog načina učenja dece podrazumevaju:

Program

Kombinacija više svetskih priznatih programa implementiranih u jedinstven program Kindergardena

Prostor

Multifunkcionalni prostor koga krase velike prostorije ispunjene dnevnom svetlošću, podeljen na centre interesovanja i opremljen najsavremenijom opremom koja zadovoljava ekološke uslove.

ISO Standardi i ostala priznanja

Kindergarden je već naveliko poznat kao vrtić sa velikim priznanjima i svetskim standardima.Sistem bezbednosti hrane SRPS EN ISO 22000:2007, Sistem kvaliteta SRPS ISO 9001:2015, Zlatna Medalja sa Međunarodnog Sajma Obrazovanja, Eko-vrtić

Naši partneri